CONTACT

Papierfabrik Netstal AG

Industrie Kleinzaun

Postfach 135

CH-8754 Netstal (Schweiz)


Tel: +41 (0) 55 645 70 80

Fax: +41 (0) 55 645 70 81

E-mail: info@pfn.ch

CONTACT PERSONS


Christian Höpper

Managing Director


Via Secretary:

Fon: +49 (0) 3 52 42 - 41 50

E-mail: c.hoepper@konos.eu


Iwona Neumann

Human Resources

Fon: +49 (0) 3 52 42 - 4 15 12

E-mail: i.neumann@konos.eu


Volker Greschner

Factory Director

Fon: +41 (0) 55 645 70 85

Mobile: +41 (0) 79 750 39 59


Karl Mächler

Factory Supervisor

Fon: +41 (0) 55 645 70 86


Anton Rajkovic

Paper Production Supervisor

Fon: +41 (0) 55 645 70 82


Carsten Sommer

Logistics

Fon: +49 (0) 35 242 41 53 6

E-mail: logistik@konos.eu


Martin Schulz

Sales Manager

Fon: +49 (0) 3 52 42 - 4 15 30

Fax: +49 (0) 3 52 42 - 6 85 20


Daniela Fischli

Secretary / Order processing

Fon: +41 (0) 55 645 70 98 


Rosmarie Pejdah

Secretary / HR Administration

Fon: +41 (0) 55 645 70 89


Uwe Lorenz

Quality Manager (QHSE)

Fon: +49 (0) 3 52 42 - 4 15 40

Fax: +49 (0) 3 52 42 - 6 85 20